Välkommen till Kvinna Skaraborg

Kvinna Skaraborg är en ideell politiskt och religiöst obunden förening för jämställdhet. Vi vänder oss till dig som är intresserad av utveckling, din egen såväl som samhällets.

Nationella och internationella kontakter

Kvinna Skaraborg är medlem i Sociala Ekonomins Nätverk Skaraborg (SENS), som är en ideell och politisk obunden förening för utveckling av den sociala ekonomin inom Skaraborgsdelen av Västra Götaland. Kvinna Skaraborg har dessutom en representant med Sociala Ekonomins Regionala Råd (SER).

Föreningen är medlem i Winnet Sverige (fd Svenska Riksförbundet Nationellt ResursCentrum för kvinnor), som är en ideell förening med särskilt angelägna områden som att främja utvecklingen av genusperspektivet inom utbildning och arbetsmarknad samt inom lokalt utvecklingsarbete och kunskap om kvinnors livsvillkor.

Kvinna Skaraborg är medlem i de svenska kvinnoorganisationernas paraplyorganisation Sveriges Kvinnolobby. Sveriges Kvinnolobby är medlem i European Women's Lobby, EWL, som idkar lobbyverksamhet mot EU:s organisationer i Bryssel i syfte att föra fram kvinnors frågor. På deras hemsida kan man läsa om vilka frågor som är aktuella just nu. Som medlem i Sveriges Kvinnolobby har föreningen möjlighet att påverka de motioner Sverige lämnar till EWL:s generalförsamling och på så sätt påverka de frågor som den europeiska kvinnorörelsen skall driva. Sveriges Kvinnolobby driver frågor av specifikt nordiskt intresse i ett nordiskt nätverk gentemot bl. a. Nordiska ministerrådet.

Kvinna Skaraborg är medlem i länsstyrelsens regionala jämställdhetsnätverk och har också kontakter med och erhåller nyhetsbrev från såväl länsstyrelse som övergripande nationella organ.

Inför 8 marsfirandet i Skaraborg samarbetar vi med lokala och regionala aktörer inom jämställdhetsområdet och deltar i programmet.

Under fliken nyttiga länkar finns våra samverkanspartners och aktörer inom jämställdhetsområdet samlade.

(uppdaterad juni 2016)