Välkommen till Kvinna Skaraborg

Kvinna Skaraborg är en ideell politiskt och religiöst obunden förening för jämställdhet. Vi vänder oss till dig som är intresserad av utveckling, din egen såväl som samhällets.

Bakgrund

Föreningen Kvinna Skaraborg är en ideell förening för jämställdhet och regional utveckling grundad 1992. Den växte fram ur arbetet med den första idé- och företagsmässan Kvinna Skaraborg 1991. Initiativet till mässan kom från Länsstyrelsen, som börjat se med oro på Skaraborgs utveckling. Att utbildningsnivån förblev låg, arbetsmarknaden tudelad, att kvinnorna var märkligt osynliga, att de unga kvinnorna flyttade och att vissa kommuner hade ett oroväckande stort mansöverskott.

Den 8 mars 1992 bildades Föreningen Kvinna Skaraborg för att samla alla som var intresserade av att arbeta med att utveckla regionen och verka för ett jämställt samhälle med lika möjligheter och jämnt fördelade resurser. För kvinnor, men också för män.

Sedan starten har följande kvinnor varit ordförande: Christina Christiansson (1992-93), Eva Ericson (1993-94), Elisabeth Sparring (1994-97), Eva Fager (1997-2002), Marianne Gustafsson (2002-06), Britt Larsson (2006-07), Anna-Karin Hallgren (2007-10) och Christina Vitegårdh Ahlenius (2010), rullande ordförandeskap mellan styrelsens medlemmar(2011-2012), Louise Clausen (2013), Britt Larsson (2014), Erika Ekesbo Andrén (2015-2017) samt Ann-Katrin Jönsson som valdes vid årsmötet 2017.

(uppdaterad augusti 2017)