• Välkommen till föreningen Kvinna Skaraborg

  Välkommen till föreningen Kvinna Skaraborg

  Kvinna Skaraborg är en ideell politiskt och religiöst obunden förening för jämställdhet. Vi vänder oss till dig som är intresserad av utveckling, din egen, ditt företags och hela Skaraborgs.

  Läs mer...

 • Bli medlem du också!

  Bli medlem du också!

  Kom med oss och nätverka, träffa andra att bolla dina idéer med, utbyta tjänster med, skratta med, diskutera med!

  Läs mer...

 • Vi bjuder in till föreläsningar och utbildningar

  Vi bjuder in till föreläsningar och utbildningar

  Vill du veta och lära med om jämställdhet och genus? Kom med på våra aktiviteter! Läs mer under Aktiviteter.

  Läs mer...

 • Styrelsens arbete

  Styrelsens arbete

  Vi har en styrelse som träffas löpande under året, som tar fram nya aktiviteter och bevakar aktuella frågor inom jämställdhetsområdet.

  Läs mer...

 • Ett nät av kontaktpersoner

  Ett nät av kontaktpersoner

  Föreningen har ett nät av kontaktpersoner i Skaraborgs olika kommuner för att skapa lokala nätverk och ta tillvara kvinnors frågor där de bor.

  Läs mer...

"Och till råga på allt ska man vara lycklig också..."

Kvinna Skaraborg arrangerar en föreläsning med Katti Uhlin, inspiratör och psykolog med inriktning kognitiv beteendeterapi.

Datum: Onsdag 12 september 2018
Plats: Plusgymnasiet, Kavelbrovägen 2C Skövde
Tid: 18.00-18.30 Kaffe & smörgås
18.30-19.30 Föreläsning (inkl. bensträckare)
19.30-20.15 Frågestund
Kostnad: 100:-/person, medlemmar kostnadsfritt.
Obs begränsat antal platser!
Anmälan görs senast 10 september till:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Katti Uhlin talar om välbefinnandets psykologi. Hennes mission är att hitta och stärka individers,
gruppers och organisationers egen vishet, och att genom styrkebaserade metoder stärka och utveckla
den egna kraften att agera på ett sätt som leder till välbefinnande och framgång.

Släta inte över härskarteknik

Släta inte över härskarteknik

Kvinnor måste lära sig att ta plats och att sätta ord på vad som händer när de blir utsatta för härskarteknik.
Det var ett av budskapen från retorikkonsulten Jonna Nyberg när hon föreläste för Kvinna Skaraborg torsdag 24 maj.

Du kommer med ett förslag och ingen nappar på det, förrän i slutet av mötet när någon annan lägger exakt samma förslag.
Det är din tur att prata och andra på mötet börjar samtidigt bläddra i sina papper eller kolla av mobilen.
Det är bara två av alla sätt som härskarteknik kan utövas på, en strategi som ofta används av män mot kvinnor.
− I många fall är utövarna helt omedvetna om att de ägnar sig åt härskarteknik, och blir förlägna och ursäktar sig när man berättar det, sade Jonna Nyberg vid en föreläsning i Skövde, arrangerad av Kvinna Skaraborg, på torsdagskvällen.
Ett 40-tal personer kom för att lyssna på Jonna Nyberg som har en fil kand i retorik och driver företaget Retorikverkstaden.
− Vi måste sätta ord på vad som händer när någon använder härskarteknik. Det är den som kränker som ska få förklara sig, inte den som blir kränkt.
Omgivningen ska heller inte försöka släta över ett dåligt beteende.
− Ibland får man höra att man inte ska bry sig om vad en person säger, eftersom han eller hon är så. Men jag tycker inta att vi ska ge godkänna människors dåliga beteende.

Jonna Nyberg tog också upp #metoo-kampanjerna och hur det har förändrat samhället.
− Det finns en avgörande skillnad mellan människor och alla andra levande arter. Vi har en moral. Vi kan skilja rätt från fel. Målet är inte att vi ska vara perfekta människor, men att vi ska respektera varandra.
Efter föreläsningen följde ett samtal där flera av deltagarna ställde frågor och gav egna exempel på härskarteknik. Kvinna Skaraborgs ordförande Ann-Katrin Jönsson avslutade föreläsningen med att tacka Jonna Nyberg samt Plusgymnasiet som var värd för kvällen, och bjuda in till en höst med nya programpunkter i jämställdhetens tecken.

 

Omval av ordförande på årsmöte

Ann-Katrin Jönsson fick förnyat förtroende som ordförande i Kvinna Skaraborg 2018. Det beslutade årsmötet som hölls den 19 mars.
Även flera i den tidigare styrelsen valdes om, men det blev också några nyval.

I verksamhetsberättelsen för 2017 framkom det att Kvinna Skaraborg hade 38 medlemmar under året.
Under våren lade styrelsen mycket energi på att sätta sig in i projektet Självklart, som riktades mot unga kvinnor, och där en förstudie gjorts under 2016, finansierad av Västra Götalandsregionen. Styrelsen kom fram till att unga flickor inte var den primära målgruppen för Kvinna Skaraborg. Detta tillsammans med det faktum att den arvoderade projektledaren inte längre var med i styrelsen, ledde till att styrelsen beslutade att inte gå vidare med Självklart.
Vid ett processinriktat arbetsmöte bearbetade styrelsen frågan om Kvinna Skaraborgs uppdrag, dess nuläge och önskade läge.
Vi formulerade Kvinna Skaraborgs mission med ett enda ord: Jämställdhet
Detta vill vi uppnå genom att:
−Vara med och påverka Skaraborg att bli mer jämställt
−Väcka uppmärksamhet i jämställdhetsfrågor
−Inspirera till att ta jämställdhetsfrågor i vardagen, hemma, i fikarummet, arbetssituationen
−Våga säga ifrån vid ojämställdhet
−Vara ett forum för att öka kunskaper om jämställdhet

Under året genomfördes ett antal medlemsaktiviteter. I augusti arrangerades ett möte på Lassagården i Skövde med tema kvinnor i konsten, och under hösten arrangerades föreläsningar på temat jämställdhet i går, i dag och i morgon.

Efter förslag från valberedningen lade styrelsen fram förslag om stadgeändring gällande §7 Styrelsen, gällande antalet ledamöter. Förslaget innebär att minst nio ledamöter i styrelsen varav en ordförande ändras till minst sex ledamöter varav en ordförande. Samtidigt föreslogs strykning av meningen Länsstyrelsen utser en ledamot eftersom det förfarandet inte längre används.
Angående styrelsens beslutsförhet föreslogs den nya lydelsen: Styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande. Giltigt beslut fattas om minst tre styrelseledamöter är ense därom.
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag, och noterade att stadgeändringen enligt stadgarna måste beslutas vid ytterligare en stämma innan den kan genomföras.

Medlemsavgiften för 2018 fastställdes till 250 kronor (150 kronor för dem som är under 26 år).


Följande styrelse valdes vid årsmötet:

Ordförande:                Ann-Katrin Jönsson , Skövde, omval 1 år
Styrelseledamöter:       Marie Lindberg, Hjo, omval 1 år
                                  Margareta Hillerström, Skövde, omval 2 år
                                  Anna Johansson, Skövde, nyval 1 år
                                  Therese Landelius, nyval 2 år.
                                  Anna Nyberg valdes 2017 på två år och sitter därmed kvar ett år.

Årsmötet beslutade hålla tre platser i styrelsen vakanta i väntan på att den nya stadgelydelsen om antalet ledamöter ska träda i kraft.

Till revisorer valdes Helena Dahlström samt Håkan Johansson. Till ersättare valdes Susanne Larsson.

Till valberedning omvaldes Anja Praesto, Monica Green samt Ida Ekeroth.
Monica Green valdes till sammankallande.


Susanne Larsson från Falköping höll i ordförandeklubban och ledde årsmötet på ett effektivt sätt.
I samband med årsmötets avslutning avtackades avgående revisorerna Linnea Hultmark och Michael Kihlström, samt avgående styrelseledamöterna Gisela Stell, Jonna Nyberg och Merlina Poljak-Käll. Även Carina Sjövill lämnar styrelsen men hon var inte närvarande vid mötet.

 

 

 

Kvinna Skaraborg 25 År!

2017 var det 25 år sedan föreningen Kvinna Skaraborg startades. Året innan arrangerades den första kvinnomässan i regionen och med kraft och inspiration ur denna kom föreningen till. Ökad jämställdhet och framför allt ökad och spridd kunskap kring dessa frågor har förstås varit den huvudsakliga agendan allt sedan dess.

Mer om vår historik kan du läsa under Om Kvinna Skaraborg.

 

Kv Skbg 198X

En bild från Kvinna Skaraborgs barndom.

 • Välkommen till föreningen Kvinna Skaraborg
 • Bli medlem du också!
 • Vi bjuder in till föreläsningar och utbildningar
 • Styrelsens arbete
 • Ett nät av kontaktpersoner

Välkommen till Kvinna Skaraborg

Kvinna Skaraborg är en ideell politiskt och religiöst obunden förening för jämställdhet. Vi vänder oss till dig som är intresserad av utveckling, din egen såväl som samhällets.

Aktiviteter på gång i Kvinna Skaraborg

Aktiviteter på gång

Upptaktsträff 24 augusti

Välkommen på upptaktsträff torsdagen den 24 augusti kl 18.30 på Lassagården i Skövde, alldeles intill Stallsikens handelsområde. 

Vi äter något enkelt och lyssnar till konstnären Moa Andersson som blivit berömd för sina tanter, som hon målar och skulpterar. Detta blir också en möjlighet för er medlemmar och andra intresserade att träffa oss i styrelsen och utbyta tankar. 
Mat 
serveras till självkostnadspris och vi ber att ni anmäler er till träffen via mejl till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast fredag 18 augusti.